پادکست متاورس

پادکستی درباره دنیای متاورس و آینده پیش رو

تهیه کننده: میلاد اصانلو
کارگردان: سیاوش صفاریان پور

صدابردار:وحید بقراط پور
تدوین صدا: احسان مهرجو
طراح نشانه: خورشید آزادی