پادکست عصر حجر

پادکستی برای خوره‌های علم که برای پرسش‌های خود هیچ مرزی نمی‌شناسند.

شنیدن این پادکست برای نوجوانان زیر پانزده سال پیشنهاد نمی‌شود.

تهیه کننده: سیاوش صفاریان‌پور

ادیت صدا: احسان مهرجو
گرافیست: خورشید آزادی