همکاران نشر دیجیتال هرسه

احسان مهرجو
احسان مهرجو مدیر عامل، مجری و پادکستر
سیاوش صفاریان پور
سیاوش صفاریان پور کارگردان، مجری و پادکستر
نرگس آهازان
نرگس آهازان گوینده و مدیر دویلاژ
آرمین فکری
آرمین فکری مدیر پروژه